Giá cá tra ở miền Tây lên đến 32.000-33.000 đồng mỗi kg, cao nhất 4 năm qua; người nuôi vui mừng vì có lời cao sau thời gian dài thua lỗ.